Skip to main content

Què és BeMother?

BeMother és un projecte de la UAB, l’IMIM i el IISGM, dirigit pel doctor Òscar Vilarroya que compta amb un finançament de l’European Research Council (ERC) i la Fundació La Caixa.

En la nostra investigació, ens vam plantejar la hipòtesi que els canvis cerebrals morfològics relacionats amb l’embaràs poden conferir un avantatge adaptatiu per a la maternitat de diverses formes. Per exemple, facilitant la capacitat d’una mare per reconèixer les necessitats del seu nadó altament dependent, promovent el vincle mare-nadó i detectant fàcilment els estímuls socials que assenyalen possibles amenaces.

Actualment, també estem interessades en conèixer els canvis cerebrals que tenen lloc en mares no gestants en la seva transició a la maternitat.

Publicacions recents