Sessió 2 i 3. Durant l'embaràs

Es duran a terme dues visites entre les 18-20 setmanes d’embaràs i entre les 34-36 setmanes.

La data i l’hora s’acordaran directament amb les participants perquè s’adeqüin a la teva disponibilitat i necessitats personals.

Es realitzen a la Fundació Pasqual Maragall, Barcelona.