Visits

Sessió 1. Abans de l'embaràs

La primera visita de l’estudi s’ha de fer en dones que tinguin planejat quedar-se embarassades però encara no ho estiguin.

Sessió 2 i 3. Durant l'embaràs

Es duran a terme dues visites entre les 18-20 setmanes d’embaràs i entre les 34-36 setmanes.

Sessió 4. Postpart

La visita postpart es durà a terme durant el primer mes després del part.