Avaluacions clíniques i neuropsicològiques

Es realitzen una sèrie de qüestionaris i escales per avaluar aspectes psicològics i clínics. En el present estudi tractarem de caracteritzar com es reorganitza el cervell durant l’embaràs i determinar si hi ha relació entre els canvis cerebrals i l’aparició de trastorns mentals postpart.