Techniques

Anàlisis saliva i orina

Es prendran mostres d’orina i saliva per a la posterior quantificació.

Avaluacions clíniques i neuropsicològiques

Es realitzen una sèrie de qüestionaris i escales per avaluar aspectes psicològics i clínics.

Tècnica de ressonància magnètica

BeMother utilitza l’aparell de la Fundació Pasqual Maragall.