Interacció entre neurociència i intel·ligència artificial per fer creacions artístiques.

EL doctor Óscar Vilarroya va participar al AI ÓPERA IA, unes jornades sobre els nous reptes tecnològics i l’intel·ligència artificial en l’àmbt de la creació d’òpera contemporània. Va ser el passat 27 i 28 d’octubre. La seva intervenció va consistir en suggerir noves maneres d’apropar-se a la creativitat artística gràcies a la interacció entre neurociència i IA, com en el projecte MUHAI (www.muhai.org) en el què participa des de l’iMIM. També va explicar la seva experiència d’escriure una òpera sobre IA i amb IA conjuntament amb en Luc Steels.

Podeu veure més informació en el següent enllaç: https://www.obnc.cat/es/ai-opera-ia/